Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169914

quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021

Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
Căn cứ thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức
Căn cứ quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/04/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định phân công phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý
Căn cứ công văn số 16773/UBND-THKH ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn;
Căn cứ kết quả xét tuyển của hội đồng xét tuyển viên chức, lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000-NĐ-CP năm 2021 của Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn,
 
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn năm 2021 là: 11 thí sinh (Có danh sách kèm theo)
 
Điều 2: Giao phòng Tổ chức Hành chính lập danh sách những người trúng tuyển trình Sở Y tế, Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng và xếp lương đối với các cá nhân trúng tuyển.
 
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kêt từ ngày ký.
 

Danh sách tổng hợp kết quả kiểm tra, sát hạch tải tại đây:
 DANH SACH.pdf

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h