Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169914

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀ DỰ KIẾN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Công văn số 18576/UBND-THKH ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn;

Thực hiện Kế hoạch số 454/KH-BVSS ngày 14/11/2022 của Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn về việc tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn năm 2022; Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Kết quả xét tuyển:

- Số thí sinh đăng ký xét tuyển: 05 người

- Số thí sinh tham dự phỏng vấn: 05 người

- Số thí sinh vắng mặt: 00 người

- Số thí sinh dự kiến trúng tuyển: 05 người (Có danh sách kèm theo)

2. Các thí sinh có ý kiến về kết quả xét tuyển đề nghị gửi đơn đề nghị đến Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn trước ngày  14/01/2022 để xem xét, giải quyết.

Lưu ý:

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn.

- Không giải quyết đơn đề nghị gửi sau thời hạn nêu trên.

Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn thông báo nội dung trên để các thí sinh tham dự xét tuyển biết và thực hiện./. 

MẪU DS KỲ TUYỂN DỤNG (PHIẾU CHẤM, TỔNG HỢP, DS THÍ SINH) - Copy.xls
QĐ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN.doc

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h