Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169914

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU MUA VẬT TƯ Y TẾ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN
Xem thêm

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm đang có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế ( có phụ lục kèm theo). Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các tài liệu liên quan đến các danh mục mời chào giá gửi về: Phòng Hành chính tổng hợp - Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn, địa chỉ: 83 Nguyễn Du, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa, thời gian trước ngày 12 tháng 06 năm 2023
Xem thêm

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP Thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vòng 2

Thực hiện Kế hoạch số 454/KH-BVSS ngày 14/11/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn về việc tuyển dụng viên chức năm 2022; Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn các thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2022 như sau:
Xem thêm

V/V TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH 115/2020/NĐ-CP NĂM 2022

Căn cứ Công văn số 18576/UBND-THKH ngày 12/12/2022 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn; Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn thông báo tuyển dụng viên chức 2022 như sau:
Xem thêm

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến thí sinh trúng tuỵển trong kỳ tuyên dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Bệnh viện đa khoa thành phố sầm Sơn thông báo kết quả xét tuyển viên chức và lao động họp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020, cụ thể như sau: 1. Kết quả xét tuyển: - Số thí sinh đăng ký xét tuyển: 15 người - Số thí sinh tham dự phỏng vấn: 15 người - Số thí sinh vắng mặt: 0 người - Số thí sinh dự kiến trúng tuyển: 14 người (Có danh sách kèm theo)
Xem thêm

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

Thực hiện Phương án số 552/PA-BVSS ngày 13/11/2020 của Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn các thí sinh tham dự xét tuyển viên chức
Xem thêm

PHƯƠNG ÁN Tuyển dụng viên chức và lao động họp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP Bệnh viện Đa khoa thành phố sầm Sơn năm 2020

Thực hiện Công văn số 2235/SNV-CCVC ngày 09/11/2020 của Sở Nội vụ Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa thành phố sầm Sơn; Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn xây dựng Phương án tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020 như sau:
Xem thêm

V/v Tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2020

Căn cứ Công văn số 15472/UBND-THKH ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện đa khoa TP Sầm Sơn; Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn thông báo tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2020 như sau:
Xem thêm

Thông báo V/v hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người"

Thực hiện Kế hoạch số 3695/KH-BTP ngày 05/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020; Kc hoạch KH-UBND ngày 9/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về hưởng ứng "Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hộị chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 1531/STP-PBGDPL ngày 20/10/2020 của Sở Tư pháp về việc hường ứng, tham gia, tô chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”. Nhằm đây mạnh ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới các hình thức biến, giáo dục pháp luật, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020. Sờ Y tế đề nghị các đơn vị trong ngành triên khai thực hiện nội dung như sau;
Xem thêm

Thông báo kết quả tự kiểm tra Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn 2019

Tổ chức đoàn, tiến độ thời gian, khối lượng công việc thực hiện: - Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện gồm 17 người do Phó Giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn, các thành viên là các phó giám đốc, trưởng các khoa, phòng và các tổ chức đoàn thể. - Đoàn đánh giá đã tiến hành đánh giá chất lượng các khoa, phòng đúng thời gian và đúng tiến độ đề ra. Thành viên đoàn đánh giá tham gia đầy đủ, đúng giờ và nghiêm túc.
Xem thêm
12

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h