Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169914

V/V Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện đa khoa Thành phố Sầm Sơn năm 2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Công văn số 18576/UBND-THKH ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn;
           
          Căn cứ công văn số 692/SNV-CCVC ngày 30/3/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc thống nhất kết quả trúng tuyển viên chức thuộc Bệnh viện Đa khoa Thành phố Sầm Sơn;

            Xét đề nghị của trưởng phòng Tổ chức - Hành chính;
                                                                             
                                                                             QUYẾT ĐỊNH
          Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện đa khoa TP.Sầm Sơn đối với 05 (năm) trường hợp gồm:
                + Bác sĩ hạng III (V.08.01.03):  2 người
                + Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13):  2 người
                + Kế toán viên (06.031):  1 người

        Điều 2. Giao phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện đa khoa TP.Sầm Sơn ra quyết định tuyển dụng; thực hiện ký hợp đồng làm việc đối với 5 trường hợp tại Điều 1  kể từ ngày 01/4/2023 theo quy định của pháp luật

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
          
          Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính,Trưởng phòng Tài chính - kế toán, trưởng các khoa phòng liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Thông tin chi tiết và danh sách kết quả tuyển dụng như file đính kèm.
 

 

CCF_000565.pdf

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h