Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169914

Thông báo V/v hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người"

Thực hiện Kế hoạch số 3695/KH-BTP ngày 05/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020; Kc hoạch KH-UBND ngày 9/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về hưởng ứng "Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hộị chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 1531/STP-PBGDPL ngày 20/10/2020 của Sở Tư pháp về việc hường ứng, tham gia, tô chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”. Nhằm đây mạnh ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới các hình thức biến, giáo dục pháp luật, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020. Sờ Y tế đề nghị các đơn vị trong ngành triên khai thực hiện nội dung như sau;

 
2.jpg 
 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h